Hvad gør vi?

1. Dansksiderne.dk

Et danskfagligt site på adressen dansksiderne.dk, der indeholder læringsartikler, som dansklærere på gymnasiale uddannelser rundt omkring i landet har bidraget med.

Dansksiderne.dk åbnede d. 25. maj 2015.

2. Metodebogen.dk

Et digitalt læremiddel om forskellige analysemetoder til litterære og andre æstetiske tekster.

Læremidlet metodebogen.dk består af en digitalisering af Finn Brandt-Pedersen og Anni Rønn-Poulsens bog Metode Bogen - Analysemetoder til litterære tekster suppleret med nye kapitler om forskellige metoder til analyse af æstetiske tekster, der har vundet genklang i danskundervisningen, siden bogen udkom i 1980.

Metodebogen.dk er især henvendt til nye studerende på lærerseminarier og de fag på universitetet, som beskæftiger sig med æstetiske tekster og tekstanalyse.

Sidsteårs-elever på gymnasiale uddannelser kan - i fagene dansk og AT - også drage nytte af metodebogen.dk.

Metodebogen.dk åbnede 15. oktober 2015. Den vil løbende blive opdateret med nye artikler. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2019.

Til toppen

3. Antologien.dk

Forlagets foreløbig største projekt er undervisnings-websitet antologien.dk.

Projektbeskrivelse:

 • Titel: Antologien.dk. Projektet er placeret på domænet antologien.dk.
 • Overordnet formål: At udvikle et højt kvalificeret webbaseret undervisningsmateriale, der fremmer unge menneskers læring i skolen.
 • Koncept: At udvikle et digitalt læremiddel, der handler om emner og problemstillinger (temaer), et ungt menneske kan genkende fra sit eget liv og/eller sine kammeraters - eller emner, der af andre grunde har mange unges bevågenhed.
  Til hvert enkelt 'tema' vil være knyttet udvalgte tekster af følgende genrer:

  • Sagprosa (links til skriftlige fakta- og meningstekster)
  • Litterære tekster (epik (kortprosa og noveller) og lyrik)
  • Billeder (faktabilleder (pressefotografier og andre typer af dokumentariske fotografier og film) og fiktionsbilleder (tegninger, malerier, billeder af skulpturer, installationer mv.) og kunstvideoer)
  • Musik (musiknumre og -videoer)
  • Reklamer (reklamebilleder og -film)

  Desuden vil der til arbejdet med tekster og temaer være forslag til forskellige typer af receptive opgaver og produktive opgaver.

 • Målgrupper: Antologiens primære målgrupper er elever og lærere i grundskolens ældste klasser og gymnasiale uddannelser (stx, hf, htx/eux og hhx).
 • Målfag: Materialet skal først og fremmest kunne bruges i faget dansk. Det er dog også oplagt at inddrage stof fra antologien.dk i tværfaglige sammenhænge, når faget dansk indgår heri. I kreative fag, der har med billedkunst og musik at gøre, kan en del af teksterne også have relevans.
 • Forventet lancering: 5. august 2019.

Til toppen

4. Kurser i brug af digitale læremidler

Hvis der tilkendegives tilstrækkelig interesse, vil dansksiden.dk tilbyde lærerkurser fra august 2020.

Kursernes målgruppe er dansklærere i ungdomsuddannelser, der er interesserede i:

 • at få et overblik over, hvilke danskfaglige læremidler der egentlig findes på nettet - både dem, der skal betales for og de gratis materialer
 • at få vejledning og selv afprøve at vurdere udvalgte læremidlers kvalitet på baggrund af særlige kriterier
 • at få vejledning i brug af og selv afprøve udvalgte digitale læremidler, bl.a. antologien.dk.

Kurserne vil foregå på den tilmeldte skole. Alle tilmeldte lærere skal have computer (eller tablet) med på kurset.

Glossary

Meningstekst

Meningstekster (også kaldet opinionstekster) er tekster, der en kendetegnet ved, at afsenderen tilkendegiver sin mening om et eller andet forhold, der har med virkeligheden at gøre. Typiske meningstekster er debatindlæg, læserbreve, kronikker, klummer, anmeldelser mv.

Forlaget Dansksiden.dk - digtale læremidler til faget dansk | CVR: 27301754 | Kontakt