Om Forlaget Dansksiden.dk

Dansksiden.dk udvikler digitale læremidler til faget dansk i gymnasiale uddannelser.

Vores første store projekt var dansksiderne.dk, som er en redigérbar samling af læreres læretekster om relevante danskfaglige stofområder. Målgruppe: Lærere og elever/kursister på gymnasiale uddannelser.

I oktober 2015 åbnede metodebogen.dk, en hjemmeside om litterære metoder. Målgruppe: Lærerstuderende og bachelorstuderende på universitetsstudier, der beskæftiger sig med litterære og andre æstetiske tekster.

Siden 2010 har jeg arbejdet med at opbygge det digitale læremiddel, antologien.dk. Det er en danskfaglig hjemmeside, som indeholder en omfattende antologi (noveller, digte, kunstbilleder, musiknumre og reklamer), en teoriafdeling om danskfagets stofområder samt en opgavebank. Målgruppe: Lærere og elever i gymnasiale uddannelser. Forventes lanceret d. 1. april 2019.

Forlaget Dansksiden.dk - digtale læremidler til faget dansk | CVR: 27301754 | Kontakt