Hvad vil vi?

  • Vi vil udvikle læreplansrelevant og elevorienteret undervisning- og læringsmateriale af høj pædagogisk og faglig kvalitet, som både elever og lærere synes er vedkommende, interessant og lærerigt at arbejde med.

  • Vi vil fortrinsvis udgive digitale læremidler, dvs. undervisningsmateriale, der 'ligger' på internettet.

  • Vi vil udgive undervisningsmateriale, der imødekommer elevers forskellige studiemæssige kvalifikationer, måder at lære på og faglige niveauer. Det vil vi bl.a. sikre ved, at en del af udgivelsernes indhold præsenteres i flere udtryksformer (fx både i skrift, lyd og faste eller levende billeder) og ved at optimere materialet, så det kan bruges i tilrettelæggelse af progressive læringsforløb og imødekomme behov for undervisningsdifferentiering.
Forlaget Dansksiden.dk - digitale læremidler til faget dansk | CVR: 27301754 | Kontakt