Hvad gør vi?

1. Dansksiderne.dk

Et danskfagligt site på adressen dansksiderne.dk, der indeholder læringsartikler, som dansklærere på gymnasiale uddannelser rundt omkring i landet har bidraget med.

Dansksiderne.dk åbnede d. 25. maj 2015.

Til toppen

2. Metodebogen.dk

Et digitalt læremiddel om forskellige analysemetoder til litterære og andre æstetiske tekster.

Læremidlet metodebogen.dk består af en digitalisering af Finn Brandt-Pedersen og Anni Rønn-Poulsens bog Metode Bogen - Analysemetoder til litterære tekster suppleret med nye kapitler om forskellige metoder til analyse af æstetiske tekster, der har vundet genklang i danskundervisningen, siden bogen udkom i 1980.

Metodebogen.dk er især henvendt til nye studerende på lærerseminarier og de fag på universitetet, som beskæftiger sig med æstetiske tekster og tekstanalyse.

Sidsteårs-elever på gymnasiale uddannelser kan - i fagene dansk og AT - også drage nytte af metodebogen.dk.

Metodebogen.dk åbnede 15. oktober 2015. Den vil løbende blive opdateret med nye artikler. Projektet forventes afsluttet i løbet af 2020.

Til toppen

3. Antologien.dk

Forlagets foreløbigt største projekt er undervisnings-websitet antologien.dk.

Antologien.dk er et digitalt læremiddel til dansk, som består af:

  • en antologi med mere end 1000 sagprosalinks, noveller, digte, billeder, musiknumre og reklamer. Antologien er organiseret i ca. 30 temaer, som elever forhåbentlig vil finde relevante og motiverende at arbejde med
  • et omfattende danskfagligt leksikon med grundige opslag om alle relevante danskfaglige begreber og delområder

Antologien.dk's primære målgrupper er elever og lærere i gymnasiale uddannelser (stx, hf, htx/eux og hhx), men også elever i 9.-10.klasse kan få udbytte af meget af materialet.

Antologien til dansk er først og fremmest tænkt til brug i faget dansk. Det er dog oplagt at inddrage stof fra dette digitale læremiddel i tværfaglige sammenhænge, når faget dansk indgår heri. I kreative fag, der har med billedkunst og musik at gøre, kan en del af teksterne også have relevans.

Du kan bestille fri adgang til antologien.dk, hvis du er lærer. Du kan også få gratis adgang for dine klasser i skoleåret 2020-21, hvis det har interesse: https://antologien.dk/index.php?id=7.

PS: En opgavesektion indeholdende receptive og produktive opgaver, som tager udgangspunkt i antologi-delens tekster, forventes klar i løbet af 2021.

Til toppen

4. Eventyrsitet.dk

Eventyrsitet.dk er en vejledning i, hvordan man kan blive en habil tekstlæser, der kan den kunst at analysere eventyr.

Materialet er en revideret udgave af bogen Eventyranalyse.dk af Jørn Ingemann Knudsen, som blev udgivet på forlaget Højers Forlag i 2005 og senere overtaget af Forlaget Systime.

Hvis man skal tilegne sig en udvidet forståelse af en tekst og få en ekstra stor læseoplevelse ud af den, forudsætter det et grundlæggende håndværksmæssigt kendskab til, hvilke værktøjer man kan bruge til at åbne, opleve og forstå teksten med.

Eventyrsitet.dk er en præsentation af nogle af de værktøjer, der ligger i en eventyr-analytikers 'værktøjskasse', og en vejledning i, hvad de enkelte værktøjer kan bruges til.

Eventyrsitet.dk åbnede i november 2019. Der er fri adgang for alle.

Til toppen

Forlaget Dansksiden.dk - digitale læremidler til faget dansk | CVR: 27301754 | Kontakt